Wie zijn wij?

De Legal Skills Academy wordt gevormd door een team van docenten van het departement Rechtsgeleerdheid die willen bijdragen aan versterking van ons vaardighedenonderwijs. Dit team bestaat uit de onderwijsdirecteuren Bachelor en Master (Bald de Vries en Michiel Luchtman), de dagelijkse leiding van de LSA (Leonie van Lent) en zes universitair docenten onderwijs (UDO’s). Naast hun deelname in de LSA zijn deze UDO’s ieder werkzaam in een van de afdelingen van het departement om het onderwijs in vaardigheden in de afdeling te versterken.  De universitair docenten onderwijs (UDO) verbonden aan de Legal Skills Academy stellen zich hier voor:  

Ernst van Bemmelen van Gent

Ernst van Bemmelen van Gent

Ik combineer mijn rol binnen de Legal Skills Academy met onderwijs in de Engelstalige zowel als de Nederlandstalige master Recht en technologie, alsook binnen het Utrecht Law College. Daarnaast ben ik buitenpromovendus op een onderwerp dat gaat over onder meer juridisch onderwijs. Hiernaast ben ik een aantal uren per week praktiserend advocaat.

Binnen de LSA komen een aantal lijnen samen die kenmerkend zijn voor deze diverse activiteiten. En die lijnen gaan over de vraag hoe academische vorming en denkwijzen passen binnen de uitoefening van het juridische beroep. Het juridische beroep definieer ik niet alleen als de bekende togaberoepen, maar ook bijvoorbeeld het beroep van juridisch wetenschapper. Als uitvloeisel van de LSA werk ik deze kwestie uit in drie projecten.

In mijn masteronderwijs vertaal ik één en ander naar een nieuwe opzet van het onderzoeks- en scriptietraject met grote nadruk op de vertaling van academische vorming naar de scriptie, die als een concreet beroepsproduct van de rechtswetenschapper wordt gepositioneerd. In het Utrecht Law College vertaal ik één en ander naar een groot simulatiespel waarin de derdejaarsstudenten als synthese van hun bachelor moeten snuffelen aan ongebruikelijke beroepssituaties. Tenslotte ben ik doende om binnen het raamwerk van de LSA mijn proefschrift af te ronden. De resultaten van mijn activiteiten komen incidenteel tevens ten goede aan andere projecten van de LSA.

Jessica Dorsey

Jessica Dorsey

Ik ben verbonden aan de LSA als UDO van de afdeling Internationaal en Europees Recht. Ik kom oorspronkelijk uit Amerika en heb daar mijn rechtenstudie afgerond voordat ik mijn LLM Public International Law bij de UU heb behaald met een focus op mensenrechten, internationaal humanitair recht en contraterrorisme. Voor mijn tijd bij de UU gaf ik les op de Universiteit van Amsterdam in het interdisciplinair programma Politics, Psychology, Law en Economics. Ik heb daarvoor veel jaren gewerkt bij denktanks, academische instituten en bij non-gouvernementele organisaties. Ik probeer mijn praktijkervaring te integreren in mijn eigen onderwijs en initiatieven bij het departement rechtsgeleerdheid. Mijn focus bij de Legal Skills Academy ligt voornamelijk in het ontwikkelen van projecten rondom schrijf- en samenwerkingsvaardigheden en community-engaged learning (ervaringsgericht onderwijs waarin studenten, docenten en externe partners samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken) vakken en initiatieven. 

Patty Emaus

Patty Emaus

Sinds 2014 ben ik als docent verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht. Ik studeerde rechten aan de UU, waarna ik in 2008 als docent en onderzoeker in dienst trad bij de Radboud Universiteit. Mijn passie voor onderwijs is daar tot bloei gekomen. Binnen de LSA gaat mijn aandacht in het bijzonder uit naar schrijfvaardigheid. Zo ontwikkel ik samen met LSA-collega Wouter van der Spek een online module die studenten ondersteunt bij het opzetten van hun afstudeerwerk (bachelorscriptie). Aan de hand van korte clips en opdrachten komen alle stappen aan bod, van het zoeken naar een geschikt onderwerp tot het opstellen van het onderzoeksplan. Met de module hopen we studenten houvast te bieden in een fase die door hen nu nog vaak als lastig wordt ervaren. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren in samenwerking met mijn collega’s het vaardighedenonderwijs verder vorm te geven! 

Kristien Hepping

Kristien Hepping

Ik werk al een aantal jaren voor de Universiteit Utrecht, afwisselend bij de faculteit Sociale Wetenschappen en de REBO-faculteit. Sinds september 2020 ben ik werkzaam voor de afdeling strafrecht en combinee ik mijn onderwijstaken daar met werkzaamheden voor de Legal Skills Academy. Vanuit de LSA ben ik op dit moment verantwoordelijk voor de Train-the-trainer cursussen voor docenten van rechtsgeleerdheid. Momenteel loopt er een moot court training, na de zomer volgen andere trainingen. Ik ben ook bezig met een project gericht op schrijfondersteuning voor masterstudenten.

Mijn onderwijstaken bij strafrecht in het huidige studiejaar bestaan voornamelijk uit de coördinatie van afstudeerwerk strafrecht, de begeleiding van afstudeerwerken en mastertheses en het verzorgen van onderwijs in de eerstejaarscursus Inleiding Strafrecht, met daarbij coördinatie van de schrijfopdracht. Daarnaast verzorg ik onderwijs op het terrein van het jeugd(straf)recht bij de faculteit sociale wetenschappen.

Wouter van der Spek

Wouter van der Spek

Bij de LSA werk ik, vanuit mijn basis bij SBR, met gewaardeerde LSA-collega Patty Emaus van privaatrecht aan een online cursus om studenten te helpen bij het schrijven van de opzet van hun bachelorscriptie. We kennen allemaal de voorbeelden van studenten die vastlopen in hun scriptie. Een goed vooronderzoek is cruciaal om het scriptietraject van de student goed op de rails te zetten. Een online cursus kan hier helpen, hopen we. Naar voorbeeld van online cursussen die we zelf hebben gevolgd, prachtige MOOCs van piano spelen tot didactiek. We verwerken graag input van collega’s in de cursus, dus heb je tips, laat het ons vooral weten!

Ik werk sinds augustus vorig jaar aan de UU, daarvoor werkte ik in Nijmegen. Ik gaf les en deed onderzoek op het gebied van het vreemdelingenrecht en Wmo-recht.

Marc Veldt

Marc Veldt

Ik geef les aan het Utrechtse departement Rechtsgeleerdheid, waaraan ik ook gestudeerd heb. Ik geef tot dusver cursussen op het gebied van rechtstheorie, strafrecht en Europees recht. Hiervoor werkte ik aan de Radboud en de Erasmus Universiteit, aan Amsterdam University College en aan de Hogeschool Utrecht, met name de School voor Journalistiek. Hierdoor ben ik vertrouwd geraakt met uiteenlopende benaderingen van onderwijs, wat erg interessant was. Die ervaring motiveert me ook weer om bij te dragen aan de Legal Skills Academy.

Bij de LSA verdiep ik me onder meer in de invloed van peer feedback op de tekstkwaliteit van studentopdrachten, en draag ik bij aan de leerlijn schrijfvaardigheid. Naast mijn achtergrond in schrijfonderwijs kan ik mijn eigen schrijfervaring inbrengen, want ik heb veel geschreven over juridische en andere zaken. Zo heb ik als freelance journalist voor tijdschriften en kranten geschreven over allerlei onderwerpen. Ik schreef bijna vier jaar een wekelijkse rubriek over rechtszaken op het gebied van milieurecht. Ruim drie jaar ben ik researcher, dan wel redacteur of scenarioschrijver, geweest voor televisiedocumentaires en achtergrond- of actualiteitenprogramma’s. Af en toe was ik ook verslaggever voor TV. Later heb ik vier reisgidsen geschreven over Canada, en een toegankelijk lesboek over intellectueel eigendomsrecht. Mijn grote interesse en mijn ervaring liggen op het gebied van het toegankelijk en interessant maken van complexe thema’s.