Wat doen wij?

Een selectie van onze huidige projecten: 

Online module:
'Het ontwikkelen van een onderzoeksplan voor het bachelorafstudeerwerk' 

Het afstudeerwerk is voor studenten vaak een eerste kennismaking met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Voor velen is dit een grote opgave, waar ze ook tegen opzien. Waar te beginnen? Wat is een geschikt onderwerp? Om nog maar te zwijgen van het schrijven van een goed gestructureerd wetenschappelijk stuk van zo’n vijftien pagina’s. 

Het doel van de online module die het eindproduct vormt van dit USO-project, is studenten stap voor stap te begeleiden in de eerste fase van het afstudeerwerktraject: het ontwikkelen van een onderzoeksplan. De module zal deel uitmaken van een vernieuwd vak Afstudeerwerk, dat twee onderwijsperiodes bestrijkt. Aan het einde van de eerste periode dienen studenten hun onderzoeksplan gereed te hebben.  

De te ontwikkelen module bestaat uit een serie korte clips en opdrachten, die ondersteuning bieden bij onder meer het oriënteren op een onderwerp, de afbakening van het onderzoeksterrein en het formuleren van de hoofdvraag en deelvragen. De clips beogen studenten te informeren, activeren en inspireren, zodat ze in de eerste fase van het traject met zelfvertrouwen een stevige basis kunnen leggen voor een mooi afstudeerwerk! 

Beter inzetten van peer feedback om schrijfvaardigheid te ontwikkelen 

Met dit project willen we meer inzicht krijgen in hoe verschillende vormen van peer feedback-instructies de tekstkwaliteit beïnvloeden van schrijfopdrachten in de bachelor recht. Die kennis willen we gebruiken in de leerlijn schrijfvaardigheid. Peer feedback zal daarin een belangrijke rol krijgen, en daarom willen we duidelijke en effectieve instructies ontwerpen voor studenten en docenten. Een belangrijke vraag is daarbij hoe specifiek we willen dat de peer feedback wordt.  

Momenteel geven studenten elkaar bijvoorbeeld vaak feedback op basis van overkoepelende vragen over de hele tekst. We willen graag weten of schrijfopdrachten duidelijker verbeteren als de instructie de studenten meer stimuleert om ook specifieke feedback te geven. Peer feedback is naar verwachting makkelijker in daden om te zetten als die bijvoorbeeld de specifieke passages in de tekst aangeeft, of een suggestie doet om het tekstprobleem op te lossen. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de bachelorcursussen Grondslagen van recht en Perspectieven op recht. Het doel is dat de resultaten gebruikt kunnen worden om effectieve combinaties van specifieke en globale vragen te ontwerpen.  

Schrijfondersteuning van het scriptietraject van masterstudenten 
'Legal Writing Support Programme'

Een programma waarin gemotiveerde masterstudenten die ruimte voor verbetering tonen op het gebied van schrijven onder begeleiding van docenten werken aan verbetering van hun schrijfvaardigheid.  

In de masteropleiding speelt schrijfvaardigheid bij uitstek bij de masterscriptie een belangrijke rol. In deze scriptie dienen studenten op een heldere en gestructureerde manier verslag uit te kunnen brengen over hun onderzoek. Elke masterstudent krijgt bij het schrijven van de masterscriptie individuele begeleiding van een docent. Deze docent geeft feedback op conceptstukken, waaronder feedback op schrijfstijl en structuur. Dit jaar bieden wij een aanvullend programma aan waarin een selectie LLM studenten krijgt extra schrijfondersteuning tijdens het schrijven van de masterscriptie.  

De schrijfondersteuning omvat het volgende:  

  • Groepsgewijze ondersteuning in onderwijsperiode 3, bestaande uit schrijftips toegespitst op het schrijven van de masterscriptie en het oefenen met deze schrijftips;  
  • Extra individuele begeleiding van de scriptiebegeleider of een andere docent tijdens het schrijven van de masterscriptie, welke begeleiding specifiek gericht is op schrijfstijl en structuur.  

Een selectie van onze activiteiten:

Train-the-Trainer

Train-the-trainer cursussen zijn bedoeld voor (i) docenten die vaardigheden onderwijzen en beoordelen in bachelor- en/of masteropleidingen, en (ii) docenten die deze vaardigheden in de toekomst willen onderwijzen en beoordelen. Het doel van train-the-trainer cursussen is docenten helpen met een vaardigheid in hun cursus te integreren en een effectief en efficiënt leer- en feedbackproces te ontwerpen. We bieden persoonlijk advies en oplossingen voor het aanleren van bepaalde vaardigheden, ongeacht de rol van zulke vaardigheden in een bepaalde cursus en helpt docenten ook bij het maken van lesmateriaal (bijv. cursushandleidingen en beoordelingen) met betrekking tot de besproken vaardigheden. Een recente train-the-trainer cursus ging over presentatievaardigheden.

Skills-Share Lunches

Deze informele meetings vinden vier keer per jaar plaats en bieden docenten de kans om bijeen te komen om over een thema of onderwerp te praten en ideeën uit te wisselen. Een paar voorbeelden: law clinics, moot courts, presentatievaardigheden, ethiek in het onderwijs, community engaged learning.

 

Onderzoek:  

Onze onderzoeksvisie:   

De LSA initieert en doet onderzoek dat haar missie ondersteunt. Dit is onderzoek naar hoe vaardigheden in het rechtswetenschappelijk onderwijs kunnen worden ingebed en hoe docenten daarbij kunnen worden ondersteund.