Over de Legal Skills Academy

Het uitgangspunt van de Universiteit Utrecht is dat we studenten opleiden tot “kritische wereldburgers met oog voor het belang van de open samenleving,” hetgeen betekent dat de nadruk niet zozeer ligt op ‘studiesucces maar op studentsucces.  

Het departement Rechtsgeleerdheid heeft zich binnen dit uitgangspunt tot doel gesteld studenten op te leiden tot “maatschappelijk betrokken en veelzijdige academische professionals, klaar voor een steeds veranderende arbeidsmarkt.” De Legal Skills Academy is opgericht om aan deze ambitie bij te dragen.  

Onze visie:   

De LSA is een toonaangevend expertisecentrum voor het onderwijs in vaardigheden binnen het rechtswetenschappelijke onderwijs dat studenten en docenten ondersteunt en inspireert. De LSA draagt daarmee bij aan de voorbereiding van onze studenten op de maatschappelijke en professionele rol van de academisch opgeleide jurist.   

Onze missie:   

De LSA zet een centrum van kennis en expertise op dat enerzijds werkt aan een herkenbaar, samenhangend en actueel aanbod van (juridische) vaardigheden in het bachelor- en masteronderwijs, en anderzijds docenten ondersteunt bij het implementeren van verschillende vaardigheden in hun onderwijs, door middel van onder meer community building, training en kennisuitwisseling.