Zowel het fysisch onderzoek als het onderwijs in Utrecht is breed georiënteerd en kent een grote verwevenheid met de (inter)nationale wetenschappelijke top. De beste docenten, wereldvermaarde onderzoekers en actieve studenten vormen een levendige gemeenschap met een lange traditie op een breed terrein van de fysica.

Nieuws

Photonic crystal chip
24 februari 2017
Een nieuwe manier om variaties in nanofotonische circuits te compenseren leidt wellicht tot energiezuinigere datacentra en computerapparatuur.
André Mischke
17 februari 2017
Academia Europaea is een Europese academie met leden die onderwijs en onderzoek bevorderen.
© iStockphoto.com/nadla
3 februari 2017
Toekenningen NWO-subsidie voor René van Roij, Laura Filion en Marjolein Dijkstra

Pagina's

RSS