Voorschrijfbeleid

 • Krijgen patiënten die regelmatig sympathicomimetica gebruiken inhalatiecorticosteroïden?
 • Krijgen patiënten met onderhoudsbehandeling corticosteroïden bisfosfonaten?
 • Krijgen patiënten met ischemische hartziekten laag gedoseerd acetylsalicylzuur of cholesterolverlagers?

Therapietrouw en gebruiksproblemen

 • Hoe regelmatig gebruiken patiënten onderhoudsmedicatie?
 • Stoppen patiënten voortijdig met medicatie?
 • Lukt het patiënten om te druppelen of inhaleren?

Dagelijkse gang van zaken in de apotheek

 • Gebruiken apothekers een zorgregistratiesysteem en welke zorg wordt vastgelegd?
 • Hoe vaak en in welke vorm geven apotheken eerste en tweede uitgifte informatie?
 • Hoe gaan apotheken om met de signalen van het medicatiebewakingssysteem?

Uitkomsten van interventies in de apotheek (bijvoorbeeld FPZ)

 • Leidt inhalatie-instructie tot beter gebruik van inhalatoren?
 • Heeft intensieve begeleiding door de apotheker invloed op het geneesmiddelgebruik?
 • Leidt medicatiereview tot minder geneesmiddelgerelateerde problemen?