Effectief Adviseren

Effectief Adviseren is een maatwerkprogramma voor stafmedewerkers die effectiever willen worden in hun rol als intern adviseur.

Adviesvaardigheden worden steeds belangrijker. Door de toegenomen complexiteit van organisaties zijn standaardoplossingen van stafmedewerkers steeds minder bruikbaar. Of het nu gaat om bestuurlijk adviseurs, organisatieadviseurs, beleidsmedewerkers, personeelsadviseurs, (marketing)onderzoekers, kwaliteitsfunctionarissen, financieel of juridisch adviseurs, of andere staffunctionarissen; in deze rollen is inhoudelijke expertise natuurlijk belangrijk, maar niet meer voldoende. Het aansluiten bij de behoeften van de interne opdrachtgever en het creëren van draagvlak voor de advisering zijn voorbeelden van vaardigheden die horen bij de rol van adviseur. De effectiviteit van stafmedewerkers kan daarom worden vergroot door de rol als intern adviseur verder te ontwikkelen.

Voor wie?

Stafmedewerkers zoals: bestuurlijk adviseurs, organisatieadviseurs, beleidsmedewerkers, personeelsadviseurs, (marketing)onderzoekers, kwaliteitsfunctionarissen, financieel of juridisch adviseurs, of andere staffunctionarissen.

Doelen

Het doel van de incompany cursus Effectief adviseren is stafmedewerkers te ondersteunen en begeleiden in hun rol als intern adviseur en hun effectiviteit te vergroten.
Dit doen we door meer inzicht te geven vanuit de verschillende theoretische kaders (met aandacht voor macht, belangen, cultuur en rationaliteit) en te werken aan hun adviesvaardigheden, persoonlijke compententies en persoonlijke reflectie.

Locatie

Bijeenkomsten zijn mogelijk op een door u gekozen locatie, bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (Bijlhouwerstraat 6, Utrecht) of bij conferentieoorden.
Een opleiding kan ook gebruik maken van alle drie de mogelijkheden.