Managing Professionalism

Onder leiding van prof. dr. Mirko Noordegraaf werken we vanuit publiek managementoptiek aan wetenschappelijke en maatschappelijke begripsvorming rond en versterking van publieke professionaliteit in uiteenlopende domeinen. Met name in zorg en welzijn, veiligheid en justitie (waaronder rechtbanken) en het onderwijs bestuderen we processen van ‘(re-)professionalization’. Daarbij staan we niet alleen stil bij clashes tussen ‘managerial’ en ‘professional logics’ en ‘beklemde professionals’, maar ook bij wat ‘reconfiguring public professionalism’ is gaan heten. Professionele praktijken veranderen, deels door de inbedding in organisatieverbanden, maar ook deels doordat zich nieuwe taken en uitdagingen ín professionele praktijken aandienen en doordat de buitenwereld, inclusief stakeholders zich is gaan bemoeien met de inzet, aanpak en uitkomsten van professioneel handelen. Nadruk ligt op de hybridisering van professionaliteit alsmede het verbindend vermogen van professionals – professionaliteit wordt ‘connective professionalism’. Mede door NWO (NWO BOPO) gefinancierd voerden we bijvoorbeeld onderzoek uit naar het professionele vermogen van leerkrachten om krachtig met dilemma’s en eisen in en rond onderwijs om te gaan. In de rechtspraak onderzochten we professionele standaarden.

Betrokken onderzoekers: prof. dr. Mirko Noordegraaf, prof. dr. Margo Trappenburg, dr. Karin Geuijen, Judith Voogt MSc, Marlot Kuiper MSc, drs. Marie-Jeanne Schiffelers, Aline Bos MSc, Nina van Loon MSc, Madelon Heerema MSc.