Sport Matters

Inhoudelijke leiding: prof. dr. Maarten van Bottenburg

Dit kernthema richt zich op onderzoek naar het publieke belang van sport en de verantwoordelijkheden die daarmee zijn gemoeid. Wij willen begrijpen welke rol sport in onze samenleving speelt en welke betekenissen aan sport worden toegekend, in relatie tot (ontwikkelingen in) de wijze waarop sport is georganiseerd en wordt bestuurd. Onze aandacht gaat vooral uit naar de wisselwerking tussen sportontwikkelingen en bredere maatschappelijke processen (globalisering, commercialisering, professionalisering, instrumentalisering) en maatschappelijke vraagstukken (gezondheid, leefbaarheid, veiligheid, talentmanagement, identificatieprocessen, in- en uitsluitingsprocessen). Wij hebben daarbij oog voor onderliggende principes en machtsrelaties, evenals voor onbedoelde gevolgen en onbenutte kansen in het bestuur en de organisatie van de sport. Daarmee willen wij beïnvloedingsmogelijkheden aanreiken om het publieke belang van sport te vergroten voor alle deelgroepen.

Er ligt een directe verbinding met het Universiteit Utrecht focusgebied Sport & Society en aanknopingspunten met de strategische onderzoeksthema’s Institutions for Open Societes, Dynamics of Youth en Life Sciences.

Betrokken onderzoekers: dr. Noortje van Amsterdam, prof. dr. Maarten van Bottenburg, dr. Inge Claringbould, drs. Frank van Eekeren, prof. dr. Annelies Knoppers, prof. dr. Eugène Loos, dr. Jeroen Vermeulen, visiting professors Ramon Spaaij en Veerle de Bosscher, derde geldstroom-onderzoekers dr. Jan Boessenkool en Bake Dijk MA, drs. Saba Chalhi, drs. Ali Karatas, Maikel Waardenburg MA en promovendus Jan-Willem van der Roest MA. De docenten drs. Michel van Slobbe en drs. Marianne Dortants werken aan een dissertatie binnen dit kernthema.