Managing Social Issues

De onderzoekslijn Managing Social Issues (MSI) valt onder de afdeling Organization Science (Organisatiewetenschappen). Prof. dr. Maarten van Bottenburg staat aan het hoofd van deze afdeling. Organization Science bestaat uit een leerstoelgroep Management Studies (onder leiding van prof. dr. Paul Boselie) en een leerstoelgroep Organization Studies (onder leiding van prof. dr. Maarten van Bottenburg). Prof. dr. Paul Boselie is verantwoordelijk voor de (eerste en tweede) financiële geldstromen die behoren bij de onderzoekslijn MSI. De onderzoekslijn MSI omvat zowel Management Studies (bijvoorbeeld gericht op strategisch human resource management, public service motivation, sportmanagement en employability) als Organization Studies (bijvoorbeeld gericht op sportbeleid, organisatiecultuur, organisatieverandering en leiderschap en identiteit en betekenis in organisaties).

Kernthema's

MSI richt zich op drie kernthema’s: