Debuut is het buddyprogramma van de Universiteit Utrecht, voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool van wie de ouders en broers/zussen niet gestudeerd hebben. Samen met studenten die een vergelijkbare achtergrond hebben, maken zij kennis met de Universiteit Utrecht, wetenschap en onderzoek doen.

Leerlingen die als eerste in hun familie kunnen gaan studeren maken kennis met studenten en de universiteit