Samenwerken

Het Centre for the Humanities (CfH), als discussieplatform, makelaar en katalysator, streeft zowel in de facultaire community, als daarbuiten, in de stad en regio, naar samenwerking.

Samenwerkingen CfH binnen de Faculteit

Workshop Impact

In afstemming met de Directeuren van de vier onderzoekinstituten van de Faculteit zijn de voorbereidingen gestart om onderzoeksleiders een workshop over Impact aan te bieden, dit in het kader van de landelijke onderzoeks visitatie die in 2018 zal plaatsvinden. De onderzoekinstituten gaan hun onderzoek presenteren aan de hand van een narrative. De workshop zal het proces van het tot stand komen van deze narratives ondersteunen. Meer informatie over inhoud van de workshop volgt.

Utrecht Religie Platform

Het Utrecht Religie Platform biedt geïnteresseerden van binnen en buiten de UU een lezingenreeks aan over het brede thema religie. In navolging hiervan organiseren het Platform en het CfH in het voorjaar van 2018 gezamenlijk een publieksevenement rondom het thema Religie en de Nederlandse identiteit. Meer informatie volgt.

De Interculturele Communicatie Jubileum bijeenkomst

Naar aanleiding van het 12,5 jarig bestaan van de Masteropleiding Interculturele Communicatie vonden in april een wetenschappelijke conferentie over het thema Challenging Linguistic and Cultural Diversity en de publieksdag Celebrating the Richness of Intercultural Communication plaats voor wetenschappers, alumni en geïnteresseerden. Het programma van de publieksdag kwam in samenwerking met CfH tot stand. Lees hier meer over de bijeenkomsten: https://www.uu.nl/nieuws/viering-jubileum-master-interculturele-communic...

Symposium ‘Jane Austen: fictie & faam’

Op zaterdag 13 mei vond een symposium plaats ter gelegenheid van de 200ste sterfdag van Jane Austen, onder de titel 'Jane Austen: Fictie & Faam'. Binnen- en buitenlandse sprekers zijn uitgenodigd om te spreken over hoe we haar werk en leven nu beschouwen, en hoe de receptie van haar werk zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Het CfH heeft het symposium financieel mede mogelijk gemaakt. Lees hier meer over symposium: https://www.uu.nl/agenda/jane-austen-fictie-faam

Samenwerking CfH met externen

LERU  ECHIC en CHCI

Het CfH kijkt ook buiten de eigen universiteitsgrenzen. Dit voorjaar werd bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in de EU in Brussel de LERU paper ‘Productive interactions: Societal impact of academic research in the knowledge society’ gepresenteerd. (http://www.leru.org/files/publications/LERU_Position_Paper_Societal_Impa...). Deze publicatie is de aanleiding geweest voor het CfH om faculteitsbreed de onderwerpen van Citizen Science en Societal Impact op de kaart te zetten. De paper werd geschreven door Wiljan van den Akker (Vice-rector onderzoek UU en Directeur CfH) en Jack Spaapen (KNAW). Het CfH is medeoprichter van het European Consortium of Humanities Institutes and Centres ECHIC. Dit voorjaar vond het ECHIC-congres ‘inside/OUT: A European Conference for the Humanities 2017’ in Edinburgh plaats. Het CfH is ook lid van het globale netwerk van Humanities Centers, CHCI (http://chcinetwork.org/).

Visiting Fellows

Voor informatie over Visiting fellows, bezoek de pagina: https://www.uu.nl/organisatie/centre-for-the-humanities/programma/visiti...

Spring Festival

Jaarlijks werken het Spring Festival en het CfH samen om een inspirerende Fellow naar Utrecht te halen. Dit jaar is Spring Festival Visiting Fellow Dorita Hannah (University of Tasmania) naar Utrecht gekomen. Van 19-22 mei werd er rondom haar bezoek aan het Spring Festival en de faculteit tal van activiteiten georganiseerd. Lees hier meer over het programma: https://www.uu.nl/en/news/dorita-hannah-is-centre-for-the-humanities-spr...

Het Literatuurhuis

Een vergelijkbare samenwerking bestaat ook met Het Literatuurhuis. Afgelopen 11-13 mei vond het International Literature Festival (ILFU) van Het Literatuurhuis plaats. Een drietal onderzoekers verzorgden de ILFU mini-colleges: Kiene Brillenburg-Wurth over ‘Onbegrijpelijke taal’, Rosemarie Buikema over ‘Literatuur en politieke verandering’ en ‘De dader in romans en films’. Voorjaar 2018 zal het CfH in samenwerking met Literatuurhuis en de Research Masteropleiding Nederlandse Letterkunde een Writer in Residence huisvesten.

De Brede School Academie

Op het vlak van impact en diversiteit is het CfH in samenwerking met de Utrechtse organisatie De Brede School Academie (BSA) een pilotproject aan het ontwikkelen om de BSA ook in het voortgezet onderwijs een plek te geven. Naast de BSA, maken diverse organisaties uit het basis- en voortgezet onderwijs in Utrecht deel uit van deze pilot. De bedoeling is dat dit project zal bijdragen aan de taal- en leerontwikkeling van kinderen waarvan de moedertaal een andere dan het Nederlands is.

Netwerken in de stad

Het CfH heeft de banden versterkt met de Gemeente Utrecht, in het bijzonder de Afdeling Cultuurzaken. Ook is het CfH toegetreden tot het ‘Debat in de Stad’-netwerk, een overlegorgaan tussen overheid, semioverheid en culturele instellingen in Utrecht. Het CfH participeert ook in het samenwerkingsverband Utrechtse Residenties.

Voor de toekomst staan nog andere samenwerkingen op het programma. Mocht u geïnteresseerd zijn in wat het CfH kan doen voor uw organisatie? Neem dan contact op met ons.