Jong CfH

Jong CfH is een commissie, bestaande uit jonge docenten uit de faculteit Geesteswetenschappen, die in de gelegenheid wordt gesteld om een eigen programma of project samen te stellen. Het Jong CfH beschikt over een eigen budget om activiteiten te ontplooien die passen binnen de missie van CfH. Op deze manier wil het CfH de jonge generatie docenten/onderzoekers zich meer binden aan de Faculteit.

Het Jong CfH wordt gevormd door: Liesbeth van de Grift, Annemarie Kalis, Suzanne Knittel en Joas Wagemakers.

Meer informatie omtrent het Jong CfH programma volgt.