Centre for the Humanities opgeheven per 1 september 2020

Het CfH heeft de afgelopen jaren de thema’s impact van de Geesteswetenschappen en outreach naar een breder publiek, het culturele veld en de stad succesvol op de agenda gezet en een breed netwerk opgebouwd voor het organiseren van publieksactiviteiten.

Nu deze verankerd zijn binnen het onderzoek van de faculteit - in de instituten, in de hubs van de strategische thema's, in de focusgebieden, in het Descartes Centre, in het Ethiek Instituut, in het Centrum voor Wetenschap en Cultuur (inclusief Studium Generale) en in het Centre for Global Challenges - sluit het Centre for the Humanities haar deuren.