Werkzaamheden buitenruimte

De afgelopen periode realiseerde de Universiteit Utrecht verschillende projecten in de buitenruimte:

Aanleg tram 22

Artist impression van de tramlijn (Foto: Uithoflijn)

Een goede bereikbaarheid van het Utrecht Science Park is essentieel. De komende jaren groeien de aantallen studenten, nieuwe organisaties en bedrijven. Daarom is er een nieuwe tramlijn aangelegd: tram 22. Deze tram is eind 2019 gefaseerd in gebruik genomen. Het is de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park.

Realisatie tweede Life Science Incubator

Gebouw Life Science Incubator (LSI) op Utrecht Science Park De Uithof

In de zuidoosthoek van het Utrecht Science Park, het gebied tussen de Münsterlaan en Limalaan, is de tweede Life Sciences Incubator gerealiseerd en zijn veel ontwikkelingen rond nieuwbouw van gebouwen van de faculteit Diergeneeskunde.

Vernieuwd Noordwestcluster

Meer groen in het Noordwestcluster

De Universiteit Utrecht bouwt hier aan een inspirerende, bereikbare en duurzame campus. In het vernieuwde Noordwestcluster zijn voetgangers en fietsers dominant en auto’s te gast.