Universiteit Utrecht bouwt Circulair Paviljoen

De katalysator van de duurzame transitie

Samen willen we de wereld duurzaam verbeteren. Daarom maakt de Universiteit Utrecht een ontmoetingsplek in het hart van de campus, waar onze bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving zichtbaar en tastbaar wordt. Dat wordt het ‘Circulair Paviljoen.

We bouwen onze duurzame huiskamer op de groenste plek in het Utrecht Science Park: de toegang tot de Botanische Tuinen. Het gebouw wordt volledig toekomstbestendig ontwikkeld. Dat betekent dat het naast circulair óók energiepositief, gezond, functioneel en klimaatadaptief is. 

Duurzame ontmoetingsplek voor publiek en wetenschap

De universiteit maakt impact door kennis, verbinding en innovatie op het thema duurzaamheid breed te delen. Het Circulair Paviljoen wordt dé duurzame huiskamer waar deze verbinding tot stand komt. Een plek waar wetenschap wordt gedeeld, en waar publiek en wetenschap elkaar ontmoeten, zowel georganiseerd als spontaan. Een plek voor inspiratie en samenwerking over grenzen heen. Er is ruimte voor lezingen, workshops, discussiepanels en veel meer. 

Versnellen van duurzame transitie

De Universiteit Utrecht wil bijdragen aan de duurzame transitie van de samenleving. Het Circulair Paviljoen is een voorbeeld voor deze transitie; het gebouw, de omgeving, de locatie, de bedrijfsvoering, de mensen die er werken en samenkomen, de kennis die er gedeeld wordt, de activiteiten die er plaatsvinden; alles draagt bij aan deze duurzame transitie.  

Toegang tot Botanische Tuinen

De Botanische Tuinen heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie in het Utrecht Science Park en is de groenste plek van de Universiteit Utrecht. Daarom is het logisch dat onze duurzame huiskamer de nieuwe toegang zal vormen tot de Botanische Tuinen. 

Afbeelding van de locatie van het Circulair Paviljoen als toegang tot de Botanische Tuinen

Op de hoogte blijven?

Binnen en buiten de Universiteit Utrecht zijn veel mensen enthousiast over het Circulair Paviljoen. En dat is mooi, want alleen samen kunnen we werken aan een betere wereld. Draag jij het Circulair Paviljoen ook een warm hart toe? En wil je graag op de hoogte blijven? Vul het formulier in zodat we je kunnen informeren over mijlpalen en activiteiten.  

Toekomstbestendige gebouwen en duurzame bedrijfsvoering

De universiteit draagt niet alleen via onderwijs en onderzoek bij aan de duurzame transitie van de samenleving. Ook in de bedrijfsvoering (van de bouw tot en met de catering) wil de universiteit een inspirerend voorbeeld zijn. Het Circulair Paviljoen wordt gebouwd volgens de vijf ambities in het ambitiedocument Toekomstbestendige Gebouwen UU:

 • Functioneel gebouw
  Het gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd met een hoog adaptief vermogen, zodat het aansluit op de huidige en toekomstige wensen. 
 • Gezond gebouw
  Het gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd zodat het welzijn, het comfort en de prestaties van de gebouwgebruikers centraal staan.
 • Energieopwekkend gebouw
  Het gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd zodanig dat het over een jaar bezien meer energie opwekt dan verbruikt. De noodzakelijke energie wordt bovendien lokaal en duurzaam opgewekt.
 • Circulair gebouw
  Het gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd op een demontabele wijze, waarbij materialen en grondstoffen in de toekomst hoogwaardig hergebruikt kunnen worden.
 • Klimaatadaptief gebouw
  Het gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd zodat het bestand is tegen de extreme weersomstandigheden die veroorzaakt worden door het veranderende klimaat. En zodat het bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit rondom het gebouw en in de omgeving.

Projectplanning

Tot medio 2024 werkt de universiteit aan de ruimtelijke en functionele wensen en eisen voor het gebouw. Ook wordt in 2024 een eerste (schets)ontwerp gemaakt. 

Meer weten over het Circulair Paviljoen?

Wil je meer weten over onze ambities voor het Circulair Paviljoen? Lees dan ons ambitiedocument. Heb je vragen over het project? Je kunt ons bereiken via circulairpaviljoen@uu.nl