Herontwikkeling Willem C. van Unnikgebouw

Foto van het lage deel van het Van Unnikgebouw.

Het Willem C. van Unnikgebouw, gelegen in het centrumgebied van het Utrecht Science Park, bestaat uit drie delen: de hoogbouw,  de laagbouwen en restaurant café The Basket. De laagbouwen wordt nu gedemonteerd. De hoogbouw en het deel waar nu The Basket zit blijven behouden en worden in de toekomst (her)ontwikkeld tot kantoor- en onderwijsruimten voor de UU. De verschillende delen van het gebouw staan al een tijd leeg. De werkzaamheden in dit gebied volgen elkaar op en duren in ieder geval tot in 2025.

De hoogbouw verkeert bouwkundig en technisch in slechte staat en voldoet niet meer aan de eisen en wensen die de universiteit stelt aan haar gebouwen. Daarom heeft het College van Bestuur in juni 2019 besloten tot herontwikkeling van de hoogbouw. Zo krijgt het gebouw een nieuwe gevel en worden alle installaties en het inbouwpakket vernieuwd. Alleen het casco van de hoogbouw blijft behouden. Het eindresultaat is een compleet herontwikkeld gebouw op nieuwbouwniveau met een levensduurverlenging van minimaal 40 jaar.

Doel

Het Willem C. Van Unnikgebouw is een landmark in het hart van de campus van het USP. Veel mensen kennen de hoogste toren op het USP. Gebouwd in de jaren ’60 is het één van de oudste gebouwen op het USP. De hoogbouw is met 22 verdiepingen een symbool van de universiteit. Door het gebouw te herontwikkelen in plaats van te slopen, werken we aan een meer circulaire manier van bouwen. Het gebouw zelf, gelegen in het hart van de campus, wordt ingericht met functies die het ontmoeten stimuleren en meer levendigheid tot stand te brengen. Zodat het Van Unnik-gebouw straks, samen met het Kruytgebouw, het kloppend hart van het Utrecht Science Park is.

Meer informatie 

Heb je vragen over dit project? Of wil je meer weten over de werkzaamheden? Email dan naar vanunnik@uu.nl. Wij helpen je graag.