Plandocumenten

Beschermde fauna en flora

Beschermde fauna en flora binnenstad

De Universiteit Utrecht heeft een groot aantal gebouwen in eigendom en beheer, variërend van eeuwenoude panden in het centrum tot nieuwbouw aan de oostrand van de stad. Een deel van deze gebouwen wordt vermoedelijk in de toekomst heringericht. Om duidelijk te hebben wat het effect van deze ingrepen is op de beschermde flora of fauna, heeft de universiteit een inventarisatie laten uitvoeren van alle aanwezige beschermde soorten in en om de betreffende gebouwen in het ICU terrein. Deze inventarisatie vind je hier.