Nieuwbouw RIVM en CBG

Artists impression nieuwbouw RIVM Utrecht
Artist's impression nieuwbouw RIVM en CBG

Op de kavel van het voormalige F.A.F.C. Wentgebouw wordt de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gerealiseerd. Het Wentgebouw is duurzaam gesloopt door de Universiteit Utrecht.

De bouw van de nieuwe huisvesting voor het RIVM en CBG is gestart in de week van 4 september 2017 met het uitvoeren van funderingswerkzamheden. De totale bouwtijd duurt ongeveer vier jaar. De verwachting is dat in het najaar van 2021 de nieuwbouw ingebruik kan worden genomen. Meer informatie over de nieuwbouw op www.wegtotdewetenschap.nl.

Bouwjournaal maart 2018

Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparatuur die zeer gevoelig zijn voor trillingen. Het is dus van belang dat het nieuwe gebouw zó wordt gebouwd dat trillingen de werking van laboratoriumapparatuur niet verstoren. Eind 2015 werd duidelijk dat het oorspronkelijke ontwerp niet voldeed aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Het vinden van de oplossing voor dit vraagstuk bleek complex en heeft daardoor veel tijd gekost. Het consortium SHH heeft uiteindelijk verschillende maatregelen ingepast in het ontwerp om het trillingenvraagstuk op te lossen. Hierdoor start de bouw twee jaar later dan gepland en zal de bouw één jaar langer duren.