Herontwikkeling Hugo R. Kruytgebouw

View of the Hugo R. Kruyt building

Het Hugo R. Kruytgebouw ligt in het Utrecht Science Park en is begin jaren ‘70 gebouwd. Het gebouw bestaat uit vier wieken met een centrale kern, telt 9 verdiepingen en is daardoor een markante verschijning op de campus.

Op dit moment zijn drie van de vier wieken in gebruik. Het gebouw huisvest de helft van het experimenteel onderzoek van de faculteit Bètawetenschappen en Utrecht Inc. (startups). Het wordt vooral gebruikt als lab-gebouw. 

Het gebouw is toe aan een allesomvattende renovatie. Van de technische ruimten tot de gevel en de energieprestatie, alles heeft een flinke update nodig. Op dit moment lopen er in het gebouw diverse grote onderhoudsprojecten. Daarmee borgt de universiteit de continuïteit van onderzoek en onderwijs voorafgaand- en tijdens de herontwikkeling. 

Doel 

De herontwikkeling van het Kruytgebouw maakt onderdeel uit van het Strategisch Huisvestingsplan van de universiteit. De herontwikkeling voorziet de Universiteit Utrecht in toekomstbestendige huisvesting voor experimenteel onderzoek in Material- en Life-Sciences. 

Planning 

Het project zit nog in de beginfase; de zogenoemde initiatieffase. Op dit moment vinden gesprekken plaats met de faculteit Bètawetenschappen over hun visie op de toekomstige huisvesting van onderzoek en onderwijs. Daarnaast worden de plannen verder uitgewerkt. We bekijken wat er nodig is om de herontwikkeling mogelijk te maken en hoe het gebouw er straks uit gaat zien. 

Meer informatie

Heb je vragen over dit project? Of wil je meer weten over de herontwikkeling? Email dan naar kruytgebouw@uu.nl. Wij helpen je graag.