David de Wiedgebouw

David de Wiedgebouw impressie

Het bestaande David de Wied gebouw is in fases aangepast. Zo zijn er stap voor stap meer werkplekken en uitstekende flexibele labs gerealiseerd. Ook is aan de westzijde een nieuw deel aangebouwd voor het hoogwaardige Elektronenmicroscopie Centrum (EM). 

Er is één centrale entree met twee ingangen op de begane grond. Aan de westkant is er plaats gemaakt voor een groen gebied op straatniveau. Er is een groter verblijfsgebied ontstaan met een aangenaam terras: dé ontmoetingsplek voor wetenschappers en studenten. Aan de noordzijde is een nieuw gassenpark gerealiseerd. De aansluiting op de warmte- en koudeopslag en het terugdringen van het energiegebruik dragen bij aan de ambitie van de universiteit de CO2 uitstoot te verminderen en CO2 neutraal te zijn in 2030.  

Doel 

Het David de Wiedgebouw is dé high-end ontmoetingsplek waar onderzoek samenkomt in het Elektronenmicroscopie Centrum (EM) als voorziening voor de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het UMCU. 

Meer informatie 

Heb je vragen of wil je meer weten over dit project? E-mail dan naar daviddewiedgebouw@uu.nl. Wij helpen je graag.