Bouwprojecten Utrecht Science Park

Op dit moment realiseert de Universiteit Utrecht verschillende nieuwbouw- en verbouwprojecten:

Life Sciences Cluster

Naar een duurzame campus

Het David de Wiedgebouw wordt dé high-end ontmoetingsplek waar onderzoek samenkomt: het Electronen Microscopie centrum (EM) als voorziening voor de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen, Diergeneeskunde en het UMCU.

Nieuwbouw RIVM en CBG

Artists impression nieuwbouw RIVM Utrecht

Op de kavel van het voormalige Wentgebouw wordt de nieuwe huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gerealiseerd. Het Wentgebouw is duurzaam gesloopt door de Universiteit Utrecht.

Demontage lage deel Van Unnikgebouw

Foto van de laagbouw van het Van Unnikgebouw.

Het Willem C. van Unnikgebouw, gelegen in het centrumgebied van het Utrecht Science Park, bestaat uit twee delen: de hoogbouw en de laagbouw. De laagbouw wordt nu gesloopt. De hoogbouw blijft staan en wordt in de toekomst (her)ontwikkeld tot kantoor- en lesruimte voor de UU. Beide delen van het gebouw staan al een tijd leeg.