Bronnen

Boeken

G.W. Kernkamp e.a. (red.), De Utrechtsche Universiteit 1636-1936 , 2dln. (Utrecht 1936).
H.W. von der Dunk e.a. (red.), Tussen ivoren toren en grootbedrijf: de Utrechtse Universiteit, 1936-1986 (Maarssen 1986).
Hervé Jamin, Kennis als opdracht: de Universiteit Utrecht 1636-2001 (Utrecht 2001).

Bibliografische database

Voor meer specifieke literatuur is er een bibliografische database van ongeveer 12 duizend titels. Hier kan per faculteit, wetenschapper, vakgebied of feestelijke plechtigheid gezocht worden.

Catalogus Professorum

In de Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae is informatie over alle hoogleraren van de Universiteit Utrecht opgenomen, vanaf de oprichting in 1636 tot heden. Van deze hoogleraren is informatie verzameld over hun opleiding, hun promotie en hun aanstelling aan de universiteit. Daarnaast zijn enkele persoonlijke gegevens opgenomen, zoals geboortedatum en sterfdatum.

Archieven

De instellingsarchieven over de studenten, de faculteiten en het bestuur worden bewaard in Het Utrechts Archief. Een deel van de collectie is via de website van het archief ontsloten. Ook de universiteitsbibliotheek bezit archieven, zoals omvangrijke correspondenties van Utrechtse geleerden. Daarvoor kunt u terecht bij de afdeling Bijzondere Collecties.

Ga naar het Utrechts Archief.
Ga naar de Bijzondere Collecties.

Academiegebouw

Meer informatie over het Academiegebouw.

Universiteitsmuseum

Omvangrijke collecties lesmateriaal en wetenschappelijke instrumentarium worden beheerd door het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat. Een deel wordt getoond in vaste- en in wisseltentoonstellingen. Daar zijn ook een oranjerie en een zaadhuis uit de achttiende eeuw te vinden en kassen uit het begin van de twintigste eeuw. De waarschijnlijk oudste ginkgo bilobia van Nederland (uit de achttiende eeuw) staat in de museumtuin en ook een replica van de zeventiende-eeuwse kruidentuin van professor Regius.

Sonnenborgh - Museum & Sterrenwacht

Een belangrijke herdenkingsplaats voor de Nederlandse wetenschap bevindt zich in het gerestaureerde en publiek toegankelijke bolwerk Sonneborgh, de voormalige sterrenwacht van de Universiteit Utrecht waar de weerkundige Buys Ballot zijn beroemde wet formuleerde. Het is ook de plaats waar in de zeventiende eeuw de hortus botanicus en het eerste chemische laboratorium waren gevestigd.

Botanische tuinen

Nog steeds in bedrijf, maar ook uit historisch oogpunt van belang zijn de Botanische Tuinen in de Uithof, gevestigd op Fort Hoofddijk, voor veel tuinliefhebbers een begrip.

Meer weten

De historicus van de Universiteit Utrecht: prof.dr. L.J. Dorsman, E: leen.dorsman@let.uu.nl.