Vergaderschema

Vergadering U-raad
Vergadering U-raad

Kom naar openbare vergaderingen!

Veel vergaderingen van de medezeggenschap zijn openbaar. De universiteitsraad vergadert in principe zes keer per jaar plenair met het College van Bestuur. In de weken daaraan voorafgaand zijn de commissievergaderingen.

  • De commissie Strategie, Huisvesting en Organisatie (SHO) overlegt met de collegevoorzitter;
  • De commissie Onderwijs, Onderzoek en Studenten (OOS) overlegt met de rector;
  • De commissie Financiën, Personeel en ICT (FPI) overlegt met de vice-voorzitter.

Wanneer, waar en hoe laat?

Een vergadering bijwonen? Bekijk het overzicht van alle openbare vergaderingen. Check vooraf even bij de griffie (telefoonnummer 8898, 4355 of 9148) of er nog wijzigingen zijn in datum, tijd of locatie.