Vergadering U-raad

Kom naar openbare vergaderingen!

Veel vergaderingen van de medezeggenschap zijn openbaar. De universiteitsraad vergadert in principe zes keer per jaar plenair met het College van Bestuur. In de weken daaraan voorafgaand zijn de commissievergaderingen. De commissie Strategie, Personeel en Organisatie (SPO) overlegt met de collegevoorzitter, de commissie Onderwijs, Onderzoek en Studenten (OOS) met de rector en de commissie Financiën, Huisvesting en ICT (FHI) met de vice-voorzitter.

Wanneer, waar en hoe laat?

Wilt u vergaderingen bijwonen? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Bekijk het overzicht van alle openbare vergaderingen.