Overleg U-raad

Facebook 

Personeelsgeleding
medewerkersuraad@uu.nl

Studentengeleding, leeskamer, kamer 414
(030) 253 9086 of studentenuraad@uu.nl

Voorzitter, kamer 5.10b
Fred Toppen, (030) 253 4512 / (030) 253 3887 of f.j.toppen@uu.nl

Griffie/Secretaris, kamer 5.19
Anne Marie Partridge, (030) 253 4355 of a.m.partridge@uu.nl

Trudelien van't Hof, (030) 253 9148 of Trudelien van't Hof

Adres
Bestuursgebouw, 5e verdieping
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

Bezoekadres
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht