Hoogleraren faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie