Aanvragen

Vragen? Stel ze gerust!

U kunt uw bestelling plaatsen via ons online aanvraagformulier. Hierdoor kan er geen onduidelijkheid ontstaan over het juiste product (sterkte), de gewenste hoeveelheid (de verpakkingseenheid is eenduidig gedefinieerd) en de benodigde patiëntgegevens.
Wanneer u eenmaal het hele formulier ingevuld heeft, zullen de volgende keren vanaf dezelfde computer de gegevens van uw praktijk automatisch ingevuld worden. De aanvraagprocedure wordt zo nog eenvoudiger.
We hebben de gegevens overigens allemaal nodig om binnen de Wet Dieren deze magistrale bereiding te mogen (laten) afleveren.

De volgende gegevens hebben wij bij een aanvraag nodig:

  • naam middel, sterkte en hoeveelheid
  • naam en adresgegevens van de dierenartsenpraktijk
  • naam van de patiënt, diersoort en naam van de eigenaar

In verband met de incidentele toepassing is het bij het aanvragen van röntgencontrastmiddelen en van Apomorfine niet nodig om de patiëntnaam te vermelden.

Orphan drugs

De producten die de Apotheek Diergeneeskunde distribueert zijn niet-geregistreerde middelen die niet in de handel zijn en niet magistraal te bereiden zijn door dierenarts of openbare apotheek (zgn. 'orphan drugs'). Dit zijn met name middelen waarvan de grondstof niet te verkrijgen is of die bereidingstechnisch gecompliceerd zijn. Zodra een veterinair alternatief op de markt komt, stopt de Apotheek Diergeneeskunde met distributie van het betreffende middel.