Vergoedingen voor volwassenen

Psychologische zorg (basis GGZ en gespecialiseerde ambulante GGZ) door klinisch psychologen van het Ambulatorium valt in principe onder de basisverzekering van elke zorgverzekeraar, maar wordt niet altijd 100% vergoed.
Het is verstandig om, voordat u zich bij het Ambulatorium aanmeldt, uw zorgverzekeraar te vragen in hoeverre uw behandeling bij ons wordt vergoed. De zorgverzekeraar mag ons namelijk niet uw persoonlijke informatie verstrekken.

Als er een contract bestaat tussen het Ambulatorium en de zorgverzekeraar, wordt de zorg vergoed; het percentage verschilt per polis.

Contracten
Het Ambulatorium heeft voor de klinisch psychologen contracten met de volgende verzekeraars: 
Achmea, De Friesland, DSW, Anno 12, Stad Holland, Zorgverzekeraar in Twente, VGZ/Multizorg VRZ

Het Ambulatorium heeft geen contract met: 
CZ, MENZIS 

Polissen
Naast het bestaan van een contract tussen het Ambulatorium en de zorgverzekeraar is de hoogte van de vergoeding van de zorg afhankelijk van de gekozen polis bij de zorgverzekeraar. Er zijn drie polissen te onderscheiden: 

Naturapolis 
U krijgt maximale vergoeding, mits er een contract is tussen uw zorgverzekeraar en het Ambulatorium. Is er geen contract, dan kan de zorgverzekeraar een beperkte vergoeding uitkeren. 

Restitutiepolis 
Volgens de Rijksoverheid zal de zorgverzekeraar (een percentage van) de zorg vergoeden.

Budgetpolis 
Deze polis biedt geen vrije zorgkeuze en biedt veelal geen maximale vergoeding. 

Eigen risico
Tot slot zal de zorgverzekeraar altijd het wettelijk verplichte eigen risico (375 euro in 2015) inhouden. Als u een hoger eigen risico heeft gekozen, wordt het bedrag van het hogere eigen risico ingehouden.

Meer informatie
030-253 4462, ambusecr@fss.uu.nl