Vergoedingen jeugdigen

Vergoedingen jeugdigen tot 18 jaar

Per 1 januari 2015 is het jeugdzorgsysteem gewijzigd: de jeugdzorg valt nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Dit heeft consequenties voor de vergoedingen voor jeugdigen die zorg ontvangen van hulpverleners van het Ambulatorium.

Continuering aanmeldingen uit 2014
De jeugdigen die in 2014 zorg bij het Ambulatorium ontvingen, en voor wie de indicatie of verwijzing zonder einddatum is en voor wie de behandeling doorloopt in 2015, kunnen in 2015 nog steeds zorg ontvangen. De gemeente biedt namelijk zorgcontinuïteit. 

Het Ambulatorium heeft contractaanbiedingen van de volgende zorgregio’s:
• Utrecht Stad 
• Utrecht West 
• Utrecht Zuid Oost (Heuvelrug) 
• Eemland 
• Food Valley 
• Rivierenland 
• Lekstroom 
• Gooi- en Vechtstreek. 

Voor kinderen uit gemeenten buiten deze regio’s wordt met de betreffende gemeenten contact gelegd om tot een overeenkomst te komen.
Facturen voor verrichtingen tot en met 31 december 2014 zijn ter goedkeuring ingediend bij uw zorgverzekeraar. 

Nieuwe aanmeldingen 2015
Jeugdigen die in 2015 zorg wensen van hulpverleners bij het Ambulatorium, hebben een verwijzing van de huisarts nodig. De zorg valt dan onder de contracten met de gemeenten uit bovengenoemde regio’s.
Staat de jeugdige ingeschreven in een gemeente die voor nieuwe cliënten geen contract met het Ambulatorium sluit, dan kunt u de huisarts of gemeente vragen om toestemming voor een verwijzing naar ons. 
Krijgt u geen toestemming, dan kunt u een andere zorgverlener dan het Ambulatorium aanvragen bij de huisarts/gemeente. 

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik maken van jeugdzorg via de gemeente, of indien uw gemeente niet naar ons gaat verwijzen, is er nog het alternatief om onze zorg zelf in te kopen. 

Meer informatie kunt u krijgen via uw eigen gemeente of door contact op te nemen met mevrouw Wijnschenk: g.wijnschenk@uu.nl.

Tot slot
Om inzicht te krijgen in de zorg die de gemeente gaat vergoeden in 2015, vragen de gemeenten nu de gegevens op van de cliënten die bij ons in behandeling zijn. Wij zijn volgens de wet op de initiële jeugdzorg verplicht deze gegevens te leveren. De gevraagde gegevens zijn: 
• Geboortedatum 
• BSN 
• Postcode 
• Productcode en productgroep (wordt bepaald door de diagnose plus de tijdsduur van de behandeling) 
• Ingangsdatum