Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in de zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Kwaliteitsstatuten zijn bedoeld om werkafspraken en procedures binnen een instelling of praktijk te verhelderen en cliënten te helpen hun weg te vinden naar de juiste zorg.
Alle behandelaren van het Ambulatorium die als regiebehandelaar optreden hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze kwaliteitsstatuten kunnen desgewenst via ons secretariaat worden aangevraagd.