Klachtenbehandeling

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over (een aspect van) de dienstverlening door het Ambulatorium. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, ook omdat wij streven naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons werk.

Natuurlijk kunt u eerst uw klacht met de hulpverlener bespreken. In plaats van bij de medewerker zelf kunt u ook bij de directie een klacht indienen. Dit kan per e-mail: ambulatorium@uu.nl. Mocht dit niet het resultaat hebben waarop u hoopte, dan kunt u zich met uw klacht richten tot de klachtenfunctionaris van het Ambulatorium. Dat is mevrouw Jeanette van Rees. Zij is te bereiken via J.vanRees@uu.nl.

De klachtenfunctionaris behandelt de klacht in overeenstemming met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) rekening houdend met geldende beroepscodes. Leidt dit niet tot een oplossing dan kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Nadere informatie over onze klachtenregeling vindt u in het document Klachtenregeling Ambulatorium - Informatie voor cliënten.