Verschillende medewerkers van het Ambulatorium zijn betrokken bij de ontwikkeling van kennis op allerlei zorggebieden. Hieronder staan enkele zorggebieden en medewerkers die daarmee verbonden zijn. 

Angst
Prof. dr. Marcel van den Hout

Prof. dr. Marcel van den Hout doet al jaren onderzoek naar angst. Samen met onder andere Prof. dr. Iris Engelhard doet hij onderzoek naar bijvoorbeeld dwangmatigheid, posttraumatische stress en de oogbewegingentherapie EMDR. 

Complexe rouw
Prof. dr. Paul Boelen
Dr. Mariken Spuij

Prof. dr. Paul Boelen doet onderzoek naar complexe rouw. Samen met onder andere Prof. Jos de Keijser (RuG) en Dr. Geert Smid (Arq Psychotrauma Expertgroep) bestudeert hij rouw na moord en rouw na vermissing. Hij ontwikkelde de Rouw VragenLijst en een cognitief gedragstherapeutische behandeling voor verstoorde rouw.

Dr. Mariken Spuij bestudeert en behandelt gecompliceerde rouw bij kinderen en jeugdigen. Met Paul Boelen ontwikkelde zij vragenlijsten om emotionele gevolgen van verlies te meten en “RouwHulp” een cognitief gedragstherapeutische aanpak voor gecompliceerde rouw bij kinderen en jeugdigen (www.rouwhulp.nl). 

Depressie
Prof. dr. Claudi Bockting
Drs. Yvonne Stikkelbroek 

Prof. dr. Claudi Bockting is betrokken bij de ontwikkeling van psychologische behandelmethoden voor terugkerende en ook chronische depressie bij volwassenen en interventies gericht op het samen vóórkomen van angst en persoonlijkheidsproblematiek. Drs. Yvonne Stikkelbroek bestudeert de toepassing van “Doepressie” een cursus voor adolescenten met een depressie (www.doepressie.nl). 

Dyscalculie en dyslexie
Prof. dr. Hans Van Luit

Prof. dr. Hans van Luit is specialist op het gebied van leerproblemen, waaronder dyscalculie en dyslexie. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diagnostische en behandelmethoden voor kinderen met dyscalculie, samen met onder andere drs. Jojanneke van der Beek en drs. Martine Mönch (zie www.rekenstoornis.nl). 

Forensische jeugdzorg
Drs. Elly van Laarhoven 

Drs. Elly van Laarhoven was tot 1 september 2016 coördinator van de sectie Forensische Jeugdzorg van het Ambulatorium. Samen met onder anderen Marije de Hoogd, Sanne Verhaaren en Myrte Gerrits (allen MSc.) richtte zij zich op psychodiagnostiek en behandeling voor jeugdigen met gedragsproblemen die in aanraking zijn gekomen met justitie. Ook richtte zij zich op de groep waarbij gedwongen ingrijpen dreigt. Zij verzorgt ook nog altijd advisering en methodiekontwikkeling op dit gebied.

Hoogbegaafdheid
Dr. Evelyn Kroesbergen

Hoogbegaafdheid kan gepaard gaan met problemen wanneer het onvoldoende wordt onderkend of vanuit de sociale en leeromgeving niet accuraat op de hoogbegaafdheid wordt gereageerd. Dr. Evelyn Kroesbergen houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van deze problemen, in samenwerking met Prof. Dr. Hans van Luit (coördinator sectie Leerproblemen), drs. Jojanneke van der Beek, drs. Dineke Verkaik, en Dr. Sylke Toll. De hulp in relatie tot hoogbegaafdheid is verbonden met het Pieter Span Expertisecentrum Hoogbegaafdheid.

Migraine
Prof. dr. Marolijn Sorbi

Prof. dr. Marjolijn Sorbi ontwikkelde behandelingen voor mensen met migraine en deed onderzoek naar de behandeleffecten en naar de voorlopers van een migraineaanval. Zij ontwikkelde MyMigraine, een behandeltraject voor meer zicht en meer greep op migraine. Met dit traject leert men vroegtijdig in te grijpen, nog voordat de aanval een feit is, waardoor deze verzacht en soms zelfs voorkomen kan worden.

Posttraumatische stress
Dr. Jeroen Knipscheer

Dr. Jeroen Knipscheer is landelijk expert op het gebied van onder meer behandeling van posttraumatische stress bij migranten en vluchtelingen. Hij doet onderzoek daarnaar onder meer in samenwerking met de Arq Psychotrauma Expertgroep (www.Arq.org).