Bekende medewerkers

Verschillende medewerkers van het Ambulatorium zijn betrokken bij de ontwikkeling van kennis op allerlei zorggebieden. Hieronder staan enkele zorggebieden en medewerkers die daarmee verbonden zijn. 

Complexe rouw
Prof. dr. Paul Boelen

Prof. dr. Paul Boelen doet onderzoek naar complexe rouw. Samen met onder andere Prof. Jos de Keijser (RuG) en Dr. Geert Smid (Arq Psychotrauma Expertgroep) bestudeert hij rouw na moord en rouw na vermissing. Hij ontwikkelde de Rouw VragenLijst en een cognitief gedragstherapeutische behandeling voor verstoorde rouw.

Dyscalculie en dyslexie
Prof. dr. Hans Van Luit

Prof. dr. Hans van Luit is specialist op het gebied van leerproblemen, waaronder dyscalculie en dyslexie. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van diagnostische en behandelmethoden voor kinderen met dyscalculie, samen met onder andere drs. Jojanneke van der Beek en drs. Martine Mönch (zie www.rekenstoornis.nl). 

Posttraumatische stress
Dr. Jeroen Knipscheer

Dr. Jeroen Knipscheer is landelijk expert op het gebied van onder meer behandeling van posttraumatische stress bij migranten en vluchtelingen. Hij doet onderzoek daarnaar onder meer in samenwerking met de Arq Psychotrauma Expertgroep (www.Arq.org).