Relatieproblemen

Van romantiek en verliefdheid naar wantrouwen en relatieproblemen. Relaties kunnen in turbulent vaarwater terechtkomen. Stellen zijn het onderling oneens over bijvoorbeeld opvoedingsvragen, hebben moeite met het tonen van affectie en seksualiteit of raken telkens weer verzeild in ruzies en conflicten.

Samenwerken om samen te blijven? Bij het Ambulatorium werken hulpverleners die een inschatting maken van de ernst en oorzaken van problemen in relaties, en die daar een hulpaanbod voor kunnen doen.