PTSS

Mensen kunnen met allerlei soorten traumatische gebeurtenissen geconfronteerd worden. Een geweldsmisdrijf, auto-ongeval, of beroving. Deze en andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen aanleiding geven tot posttraumatische stress. Herbelevingen, nachtmerries, onheilspellende gevoelens en spanningsklachten staan daarbij op de voorgrond.

De hulpverleners van het Ambulatorium helpen getraumatiseerden om de herinneringen aan de nare gebeurtenissen te verwerken, zodat de klachten verminderen of verdwijnen. Hierbij wordt onder meer gebruikgemaakt van de oogbewegingentherapie EMDR en cognitieve gedragstherapie.