Depressie

Depressiviteit is een veelvoorkomend verschijnsel. Het wordt gekenmerkt door somberheid en een afgenomen interesse voor alledaagse bezigheden. Mensen met ernstige depressie kunnen zich nergens toe zetten. Niets is leuk en niets is zinvol. Soms is depressiviteit een reactie op nare gebeurtenissen; een verlies, een traumatische gebeurtenis, problemen op het werk. Depressie kan ook voorkomen zonder aanwijsbare oorzaak. 

Sommige mensen hebben eenmalig een depressieve periode. Andere mensen hebben herhaaldelijk depressieve periodes. En soms worden die steeds ernstiger. Hulpverleners van het Ambulatorium bieden hulp bij depressie; zowel bij eerste en milde depressieve periodes als bij vaker voorkomende ernstiger depressieve episodes.