De hulpverleners van het Ambulatorium zijn landelijke experts op het gebied van angst, depressie, pijn en onverwerkte rouw

Psychische problemen komen veel voor. Angsten en somberheid. Problemen bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis of bij de dood van een dierbare. Psychische problemen kunnen ook verwant zijn aan het ontstaan van bijvoorbeeld relatieproblemen, hoofdpijn en andere pijnklachten. Bij dit alles kan de afdeling volwassenenzorg van het Ambulatorium hulp bieden.

Wie met een hulpvraag aanklopt bij het Ambulatorium krijgt allereerst een of twee intakegesprekken. Daarop volgt psychodiagnostisch onderzoek, behandeling en/of een doorverwijzing naar een andere instelling die nog beter aansluit bij de hulpvraag.