Hulp aan volwassenen

De hulpverleners van het Ambulatorium zijn landelijke experts op het gebied van angst, depressie, pijn en onverwerkte rouw

Psychische problemen komen veel voor. Angsten en somberheid. Problemen bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis of bij de dood van een dierbare. Psychische problemen kunnen ook verwant zijn aan het ontstaan van bijvoorbeeld relatieproblemen, hoofdpijn en andere pijnklachten. Bij dit alles kan de afdeling volwassenenzorg van het Ambulatorium hulp bieden.