Zowel binnen een samenleving als binnen het gezin gelden regels. Als een kind de regels niet volgt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Bij ernstig regeloverschrijdend gedrag is het niet ondenkbaar dat kinderen in aanraking komen met justitie, iets wat ouders vanzelfsprekend liever voorkomen. 

Dreigt uw kind te ontsporen? Het Ambulatorium kan helpen: het heeft hulpverleners in huis die specialistische kennis hebben van diagnostiek, behandeling, training en methodiekontwikkeling op het gebied van forensische problematiek.