Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid kan positieve gevolgen hebben: hoogbegaafde kinderen zijn bijvoorbeeld in staat om originele, creatieve oplossingen voor problemen te bedenken. Maar hoogbegaafdheid kan voor kinderen ook een last zijn. Ze kampen bijvoorbeeld met emotionele problemen, of zijn overgevoelig voor allerhande ervaren prikkels. Schoolverzuim ligt hierdoor op de loer.

Het Ambulatorium helpt kinderen die problemen ontwikkelen die samenhangen met hun hoogbegaafdheid. Uitgangspunt: voorkomen is beter dan genezen. Kinderen kunnen daarom al op jonge leeftijd worden aangemeld, om zo samen met ouders en school de orthopedagogische en onderwijsbehoeften van het kind vast te stellen.