Sommige kinderen maken vaak ruzie, luisteren niet goed, zijn heel erg druk op school en/of kunnen zich niet goed concentreren. Allerlei problemen liggen hierdoor op de loer: de kinderen blijven zitten op school, hebben problemen met leeftijdgenoten of worden gepest. 

Ziet u dat uw kind het moeilijk heeft thuis of op school, en wilt u dat dit verandert? Bij het Ambulatorium kan onderzocht worden waardoor de problemen zijn ontstaan en hoe het komt dat ze niet minder worden. Aansluitend kunnen we hulp bieden om de problemen te verminderen. 

Voor ouders van jonge kinderen biedt het Ambulatorium de oudercursus Incredible Years aan. Deze cursus leert ouders vaardigheden voor het omgaan met opstandig en agressief gedrag bij jonge kinderen, en leert hun om probleemgedrag te voorkomen of te verminderen. Naar Incredible Years is veel onderzoek gedaan door onder andere Maartje Raaijmakers, een van de hulpverleners van het Ambulatorium.