Depressie

Depressie komt veel voor bij kinderen en jongeren. Ze zijn dan somber, maar ook vaak prikkelbaar. Hierdoor valt de depressie niet altijd op. Samen met angststoornissen is het de meest voorkomende psychische stoornis in de adolescentie. Depressieve stoornissen hebben meestal een chronisch beloop. Na herstel is er vaak een hoog risico op terugval. 

Het is belangrijk om depressie in een vroeg stadium te behandelen. Bij het Ambulatorium gebruiken de hulpverleners onder meer de interventie Doepressie, een cognitief gedragstherapeutische aanpak. Doepressie is een effectieve interventie die door de ‘Richtlijn Depressie bij jeugd’ wordt aanbevolen.