Hulp aan jeugdigen

De jeugdafdeling van het Ambulatorium richt zich op kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar

Natuurlijk kunnen kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar wel eens onzeker zijn, of somber. Ontzettend druk of angstig. Maar wat als de klachten aanhouden? Is er dan sprake van een kind met ADHD, of is de jongere depressief?

De hulpverleners bij de jeugdafdeling van het Ambulatorium kunnen hierop antwoord geven: zij stellen een diagnose, om vervolgens een deskundig advies uit te brengen. Mocht het nodig zijn, dan bieden ze hulp in de vorm van begeleiding of behandeling. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de ouder(s) of andere volwassenen die dichtbij het kind staan, zoals bijvoorbeeld de leerkracht.