Uw rechten en plichten

Uw rechten

De belangrijkste rechten van de patiënt of cliënt en de hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), waarin onder meer staat:

 • Een cliënt heeft recht op goede zorg, een respectvolle benadering, heldere informatie en het recht om een behandeling te weigeren.
 • Recht op goede zorg en informatie: de behandelaar vertelt in begrijpelijke woorden wat de diagnose is en hoe hij/zij u gaat behandelen, legt uit wat hij/zij met de behandeling wil bereiken, hoe lang de behandeling zal duren, hoe groot de kans is dat de behandeling werkt en welk risico een behandeling heeft (bijvoorbeeld mogelijke bijwerkingen van medicijnen).
 • Medicatie wordt overigens niet door het Ambulatorium voorgeschreven, men zal u hiervoor verwijzen naar huisarts of psychiater.
 • U mag in principe alleen behandeld worden als u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Kunt u zelf niet (goed) beslissen, dan mag u zich laten vertegenwoordigen. 
 • Een cliënt heeft recht op privacy, zowel tijdens de behandeling als de gesprekken met de hulpverlener.
 • Een cliënt heeft recht op een second opinion.
 • U hebt recht op inzage van uw dossier, met de volgende bepalingen:
  U kunt uw medisch dossier inzien als u 12 jaar of ouder bent. Als u dat wilt, moet u dat mondeling of schriftelijk vragen aan uw zorgverlener of de zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan.

Inzage dossier door familieleden en kinderen
Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk heeft gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben wel recht op inzage in het dossier van hun kind. Is het kind tussen 12 en 16 jaar oud, dan moet het kind toestemming geven voor inzage door ouders of wettelijke vertegenwoordigers. 

Uw Plichten

De belangrijkste plichten van cliënten zijn:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat de hulpverlener een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven.
 • U moet de adviezen van de hulpverlener opvolgen binnen redelijke grenzen.
 • U moet de hulpverlener of de organisatie waarvoor deze werkt, betalen (al dan niet via uw zorgverzekering).