Privacy

Conform de regeling NR/CU-520 van de Nederlandse Zorg Autoriteit is er voor cliënten met privacybezwaren tegen het registreren van de diagnosegegevens op de facturen voor de zorgverzekeraar de mogelijkheid deze registratie te voorkomen.

Hiertoe is het verplicht een privacyverklaring te overleggen, ondertekend door de zorgaanbieder en door de cliënt. De verklaring moet vóór of uiterlijk bij facturatie bij de zorgverzekeraar worden ingestuurd.

De factuur kan op dit moment nog niet rechtstreeks worden gedeclareerd, dus de cliënt ontvangt de factuur zelf, maar kan deze na betaling aan de zorgaanbieder ter vergoeding indienen bij de eigen zorgverzekeraar.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelt op het moment Jeugdconnect waar handige apps voor jongeren, en professionals, te vinden zijn die meer willen weten over problemen van en met jongeren. In een van de apps komt ook de privacy van jongeren ter sprake.

Andere sites over privacy:

Privacyverklaring jeugd

Privacyverklaring volwassenen