Ambulatorium zal op termijn sluiten

Het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht zal geleidelijk haar activiteiten afbouwen en sluiten. Lopende behandelingen worden vanzelfsprekend zorgvuldig en volgens de afspraken met de behandelaar afgerond. Bent u op dit moment al cliënt bij het Ambulatorium, dan verandert er voor u dus niets. Het Ambulatorium kan echter geen nieuwe cliënten meer aannemen.

Waarom sluiten?
Het Ambulatorium is een relatief kleine praktijk voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Onze cliënten zijn tevreden: in een klanttevredenheidsonderzoek in 2016 gaven cliënten de hulpverlening die wij bieden een 9.77 op een schaal van 1–10.

Mede door de bescheiden schaal van het Ambulatorium vergt het echter structureel forse investeringen om goed te kunnen voldoen aan de complexe (administratieve) regelgeving die geldt voor GGZ-praktijken. De faculteit kan deze investering helaas niet langer blijven opbrengen. Prof. dr. Marcel van Aken, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen en verantwoordelijk voor het Ambulatorium, zegt daarover: “We betreuren dit zeer, want in de afgelopen 30 jaar heeft de universiteit met de kennis en deskundigheid van het Ambulatorium een wezenlijke bijdrage willen leveren aan de geestelijke gezondheidszorg in de stad en de wijde regio Utrecht.”

Wat betekent de sluiting?
Vanaf 1 februari 2018 neemt het Ambulatorium geen nieuwe cliënten meer aan. Alle lopende behandelingen worden zorgvuldig voltooid. De relaties van het Ambulatorium zijn zo veel mogelijk per mail op de hoogte gesteld van de sluiting van het Ambulatorium.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de sluiting van het Ambulatorium, mail dan naar ambulatorium@uu.nl. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.