Studentenorganisaties

Studentenorganisaties

Voor deze categorie geldt dat de organisatie er voor studenten is en door studenten bestuurd wordt. De organisatie dient daarnaast formeel geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK) als vereniging of stichting. Bij twijfel kan het Utrechts Universiteitsfonds vragen naar het KvK-nummer. Groeperingen en commissies binnen verenigingen kunnen geen eigen aanvragen doen, zij kunnen dit via het bestuur van hun organisatie doen. 

Aantal aanvragen per jaar: 

 • Utrechtse studentenorganisaties die door de Universiteit Utrecht aangemerkt zijn als aan de UU gelieerde studentenorganisaties (alle studentenorganisaties waarbij de bestuurders afstudeersteun ontvangen) kunnen 3 aanvragen doen per collegejaar. Als je studentenorganisatie ten tijde van de promotionele acties in september en oktober nieuwe student-vrienden van het Utrechts Universiteitsfonds heeft geworven heb je recht op vijf aanvragen per collegejaar, mits je hiervoor promotie hebt gemaakt en bewijs hiervan hebt gemaild naar STUF. De vereniging heeft een mail gekregen als zij aanspraak mogen doen op vijf aanvragen. Als de vereniging geen mail heeft gekregen, heeft zij geen recht op vijf aanvragen.
 • Studentenorganisaties die niet door de UU aangemerkt zijn als aan de UU gelieerde studentenorganisaties kunnen 1 aanvraag doen per collegejaar, mits geldt dat de georganiseerde activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd in Utrecht plaats vindt en dat onder de verwachte deelnemers een substantieel deel UU-studenten is.

Aanvragen kunnen ingediend worden via onze site.

Subsidiabele activiteiten

 • Congres, symposium, lezing en debat: de subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemers, tijdsduur, opzet en omvang en wetenschappelijke inhoud.
 • Studiereis: de subsidie is afhankelijk van het aantal inhoudelijke activiteiten, bestemming, wetenschappelijk karakter en tijdsduur. Bij uitwisselingen worden alleen de studenten uit Utrecht die naar het buitenland gaan gesubsidieerd; andersom niet.
 • Sportevenementen: de subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemers, de locatie, de duur en de professionaliteit van het evenement.
 • Alumniactiviteiten: kijk hier voor meer informatie over het aanvragen van subsidies voor alumniactiviteiten.
 • Cultureel: twee vereisten naast de eerder genoemde vereisten:
  • Het bezoeken van cultuur is niet subsidiabel, studenten moeten zelf iets ondernemen in de zin van toneel spelen of muziek maken.
  • Er dienen twee vrijkaarten beschikbaar te worden gesteld aan het Utrechts Universiteitsfonds.

Innovatief

Een bijzondere categorie zijn innovatieve projecten. Dit type projecten dient (met name) voor UU-studenten te zijn. 
De aanvrager dient een duidelijk plan te hebben voor het project, inclusief een financieringsplan, alvorens hij/zij een subsidieaanvraag indient bij het Universiteitsfonds. Voor een innovatief project bestaan immers geen draaiboeken, dus het is van groot belang dat het nieuwe project eerst goed uitgewerkt is. Er is bovendien slechts een beperkt aantal subsidies per collegejaar beschikbaar voor innovatieve projecten, een goed plan verhoogt dus de kans op toekenning. 
Innovatief is een breed begrip en deze categorie kan dus niet direct worden ingekaderd. Voor het betreffende project mag nog niet eerder subsidie zijn aangevraagd bij het Universiteitsfonds. Voor vragen kun je contact opnemen met de studentencommissie.

Niet-subsidiabele activiteiten zijn:

 • Almanakken en lustrumalmanakken
 • Reizen van studentenverenigingen die geen studieinhoudelijk karakter hebben
 • Het bezoeken van culturele activiteiten
 • Activiteiten tijdens de introductietijd
 • Benefietactiviteiten