Veelgestelde vragen over Utrecht 1636

Wat is Utrecht 1636?

Utrecht 1636 is een gezelschap van trouwe donateurs die middels een periodieke schenking jaarlijks ten minste € 500 doneren aan de algemene doelen van het Utrechts Universiteitsfonds of aan één van de Fondsen op Naam.

Wanneer werd Utrecht 1636 opgericht?

Het netwerk Utrecht 1636 werd op 31 januari 2019, tijdens de uitreiking van de Agnites Vrolikprijs, gelanceerd in het Academiegebouw. 1636, hoe kan het ook anders, verwijst naar het oprichtingsjaar van de Universiteit Utrecht.

Hoe wordt u lid van Utrecht 1636?

Als u wilt toetreden tot Utrecht 1636 dan heten wij u van harte welkom in ons netwerk! Neem contact op met mevr. Caroline van de Beek MSc van het Utrechts Universiteitsfonds, dan regelt zij de rest. Zij is bereikbaar via c.a.vandebeek@uu.nl of 06 - 2874 4176. Wilt u meteen lid worden? Vul dan het formulier periodieke schenkingsovereenkomst Utrecht 1636 in en stuur het per post naar het volgende adres:

Utrechts Universiteitsfonds
Antwoordnummer 58501
3508 VH Utrecht

Welke erkenning krijgen de leden van Utrecht 1636?

Als dank voor uw betrokkenheid wordt u eenmaal per jaar uitgenodigd. Met uw goedvinden wordt uw naam vermeld. Ook ontvangt u de unieke Utrecht 1636 pin

Waar doneren leden van Utrecht 1636 aan?

U doneert aan het Utrechts Universiteitsfonds, hiermee stimuleert u de academische en persoonlijke ontwikkeling van Utrechtse studenten. U kunt er ook voor kiezen om uw bijdrage ten goede te laten komen aan één van de fondsen op naam onder het Utrechts Universiteitsfonds.

Is de hoogte van het bedrag van belang?

Alle giften, groot en klein dragen bij aan het bereiken van onze doelen. Utrecht 1636 kent een drempelbedrag van €500 per jaar, zodat specifieke doelen over een langere periode op uw bijdrage mogen rekenen.

Geldt het lidmaatschap ook voor echtgenoten/partners?

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Uiteraard kunt u samen met uw echtgenoot of partner lid worden. In dit geval bedraagt de minimale bijdrage €1000,- per jaar.

Wat is het voordeel van periodiek schenken?

Doneert u middels een periodieke schenking aan een ANBI geregistreerde stichting, dan mag de gift worden afgetrokken in de inkomstenbelasting.

Belastingtarief 38% 52% 38% 52% 38% 52%
U doneert gedurende tenminste 5 jaar  €500   €500   €1000   €1000   €5000   €5000 
U krijgt jaarlijks terug van de belasting  €190  €260   €380   €520  €1900  €2600
U betaalt netto  €310   €240   €620   €480   €3100   €2400

 

Contactgegevens

Utrecht 1636
Utrechts Universiteitsfonds
t.a.v. Caroline van de Beek
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
The Netherlands

Postbus 80125
3508 TC Utrecht
The Netherlands

E-mail: c.a.vandebeek@uu.nl
telefoon: +31 (0)6 2874 4176 / +31 (0)30 253 8025