UCU Fund

UCU Fund

Het UCU Fund beoogt de diversiteit bij het University College Utrecht te waarborgen door het verstrekken van beurzen aan studenten die zonder die steun niet in staat zouden zijn een studie aan UCU te bekostigen.

University College Utrecht is het residentiële internationale honors college van de Universiteit Utrecht en biedt een driejarige bacheloropleiding in Liberal Arts and Sciences. UCU-studenten hebben een brede academische en sociale interesse en zijn sterk internationaal georiënteerd. De studentenpopulatie van UCU is zeer divers; meer dan 50 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd op de campus. Deze smeltkroes van talen, culturen, religies en leefstijlen draagt bij aan de bruisende en internationale omgeving waarin UCU-studenten studeren, leven, en vrienden voor het leven maken met mensen van over de hele wereld!

Een interdisciplinaire opleiding als Liberal Arts and Sciences bij UCU  kan alleen volledig tot bloei komen wanneer de studentenpopulatie een grote verscheidenheid aan sociale en economische achtergronden vertegenwoordigt.

Heb een positieve impact op het leven van een student

Het UCU fonds is een fonds op naam van het Utrechts Universiteitsfonds en omvat alle beurzen- en fondsenwervingsactiviteiten van UCU. Het UCU Fund heeft tot doel de diversiteit op de campus te waarborgen door beurzen te verstrekken aan studenten die zonder die steun niet in staat zouden zijn naar UCU te komen. Met een donatie aan het UCU Fund kunt u een positieve impact hebben op het leven van veelbelovende studenten!

UCU Fund-adviescommissie

De adviescommissie van het UCU Fund  ziet toe op de toewijzing van de beschikbare middelen van het fonds en adviseert het bestuur van het Ufonds over de selectie van de studiebeurzen. De adviescommissie bestaat uit UCU’s Director of Education, financiële controller, stafvertegenwoordiger, een vertegenwoordiger uit UCU’s alumnipopulatie en een externe adviseur.