ROSANNA Fonds: aanmelding en criteria

alumni-Rosanna_385x257

Het ROSANNA Fonds is opgericht ter ondersteuning van getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers die hun carrière willen voortzetten aan de Universiteit Utrecht. Het fonds biedt vrouwelijke onderzoekers en studenten financiële steun om cruciale ontwikkelingen in hun academische traject te verwezenlijken. Het fonds zet zich in om hoger onderwijs toegankelijker te maken voor vrouwen, zodat geen enkele gemotiveerde en getalenteerde vrouw buiten de boot valt door gebrek aan financiële middelen.

Beurzen

Het ROSANNA Fonds geeft kortlopende beurzen tussen de € 2.500 en € 10.000. Het toegekende bedrag hangt af van de financiële situatie en behoeftes van de kandidaat.

Een beurs van het ROSANNA Fonds kan per kandidaat verschillen, afhankelijk van de specifieke behoeften van de kandidaat. Uit de aanvraag van de kandidaat moet duidelijk blijken dat het aangevraagde bedrag nodig is om haar academische doelen te bereiken. De beurs kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 1. Het vergoeden van collegegeld (master, pre-master, PhD).
 2. Het ondersteunen in levensonderhoud voor korte periodes (van drie tot negen maanden), om de kandidaat in de gelegenheid te stellen te studeren of werkervaring op te doen middels een onbetaalde stage.
 3. Het vergoeden van onkosten voor coaching, cursussen of andere activiteiten die de kandidaat verder helpen in haar academische carrière.

Selectiecriteria

Het ROSANNA Fonds is bedoeld voor vrouwelijke kandidaten vanuit de hele wereld, mits ze aan de volgende criteria voldoen:

 1. Kandidaten beschikken over beperkte financiële middelen en moeten een aantoonbare behoefte hebben aan aanvullende financiële steun om hun onderwijs te kunnen afronden.
 2. Kandidaten hebben een aantoonbare relatie met Universiteit Utrecht:
  • Om in aanmerking te komen voor vergoeding van het collegegeld, moeten kandidaten begonnen zijn aan een master of PhD programma bij de Universiteit Utrecht.
  • Kandidaten die ondersteuning zoeken voor de ontwikkeling van hun academische carrière, bijvoorbeeld een postdoc positie, vast dienstverband, of hogere functie, moeten hun relatie met de Universiteit Utrecht kunnen bewijzen.
 3. Kandidaten moeten beschikken over een academische achtergrond en goede resultaten behaald hebben in hun academische carrière tot nu toe.

Deadlines

De eerstvolgende deadline voor het ontvangen van aanmeldingen voor een ROSANNA Fonds Beurs is 1 december 2019.

Aanmeldingen worden een keer per jaar geëvalueerd. De deadlines voor het ontvangen van aanmeldingen worden op onze website gepubliceerd.

Aanmeldingsproces

Kandidaten moeten de volgende documenten in het Engels aanleveren:

 • Curriculum Vitae
 • Brief met motivatie, een korte beschrijving van academische interesses, en een uitleg over het voldoen aan de selectiecriteria bij het ROSANNA Fonds
 • Beschrijving van de financiële situatie van de kandidaat
 • Overzicht van alle financiële uitgaven die de kandidaat verwacht te kunnen voldoen met behulp van de beurs
 • Volledige transcriptie van de bachelor en/of master diploma’s van de kandidaat, inclusief alle cijfers en het cijfer voor de scriptie.
 • Een aanbevelingsbrief van academische staf betreffende academische kwalificaties.

Alle documenten moeten per email verstuurd worden aan gw.braidottiass@uu.nl​ met als onderwerp “ROSANNA Fund Application.”

Na de sluitingsdatum neemt de commissie de documenten in behandeling. De commissie beslist of de kandidaat uitgenodigd wordt voor een interview, in persoon of via Skype. De selectieprocedure kan één tot twee maanden in beslag nemen.