Portet Olaf Schuiling

Olaf Schuiling

Olaf Schuiling over zijn huidige onderzoek

"Sinds het eind van de vorige eeuw houd ik me vooral bezig met de klimaatverandering. Als we kijken hoeveel CO2 per jaar door vulkanen is uitgeworpen (ca. 400 miljoen ton per jaar) en we vermenigvuldigen dat met het aantal jaren dat de aarde bestaat, dan komt daar een absurd groot getal uit.

Als dat allemaal in de atmosfeer zou zijn gebleven zou er geen leven mogelijk zijn. Maar er is wel leven, dus dat betekent dat er een proces is dat vrijwel al die CO2 afgevangen heeft en veilig opgeborgen. Het klinkt heel prozaïsch, want dat proces is de verwering van gesteenten. Daarbij reageert een gesteente met water en CO2 en maakt er een oplossing van bicarbonaat van. Die gaat met de rivieren naar zee, waar koralen, schelpdieren en plankton die oplossing gebruiken om hun kalkskeletjes te maken. Als die organismen doodgaan, gaan hun kalkskeletjes naar de zeebodem, waar het kalksteen wordt. In al die kalkstenen zit bijna alle CO2 opgesloten die door de vulkanen zijn uitgestoten.

Ik wil dat natuurlijke proces gebruiken om de dreigende klimaatverandering af te wenden. Ik vind het wel raar dat ik de enige ben die met dit voorstel is gekomen (en een aantal volgelingen ondertussen). De regering wil nog steeds de CO2 uit kolencentrales halen, die CO2 op een dure manier schoonmaken en dan onder hoge druk in de ondergrond persen. Dat kost allemaal dure energie.

Ze hadden zich natuurlijk eerst moeten afvragen of het belangrijk is om onze “eigen” CO2 af te vangen - nee, natuurlijk niet, de atmosfeer is overal hetzelfde, dus voor het klimaat moet je gewoon op de goedkoopste plek CO2 vangen. Dat gaat het beste in de natte tropen of op stranden met een flinke branding, die de korreltjes olivijn stuk maalt, waardoor ze snel verweren. Olivijn is het meest voorkomende mineraal op aarde. Dat is de reden dat mijn meest recente boek Olivijn, de steen der wijzen heet."

Olaf Schuiling over het CO2-probleem

KASSA Groen over Olaf Schuiling

Interview met Olaf Schuiling op RTV Utrecht