Brabant en Limburg

Leden van een regionaal alumninetwerk zetten zich in om buiten Utrecht wonende Utrechtse alumni met elkaar en met hun alma mater in contact te brengen en te houden. Het alumninetwerk van de regio Brabant en Limburg organiseert activiteiten voor alumni van de Universiteit Utrecht.

Actieve leden alumninetwerk Brabant en Limburg

  • Ludo van der Ven, voorzitter, alumnus Geneeskunde
  • Kees Ampt, alumnus Natuurkunde
  • Jacqueline Oostra, alumna Pedagogische Wetenschappen
  • Henriëtte van der Most, alumna Geneeskunde
  • Willem van Daal, alumnus Geneeskunde

Contact

Wilt u meer informatie over het regionaal alumninetwerk in Brabant en Limburg? Of wilt u misschien actief bijdragen aan de organisatie van een volgende alumnibijeenkomst in deze regio? Stuur een e-mail voor het alumninetwerk naar brabant.alumni@uu.nl