Subsidies voor alumni

Ben jij benieuwd of je zelf in aanmerking komt voor subsidie van het Utrechts Universiteitsfonds, of wil je een aanvraag indienen, zie de pagina over alumnisubsidies.

Projecten waaraan subsidie werd toegekend
Alumnidag

SV Hucbald

Lezingen voor alumni en studenten

Alumnistichting AFLAS

Matthäus Passion

Concerto Cherise

ALV en workshop presenteren

Alumnivereniging Verplegingswetenschap

Geologische excursie

GC Molnir

Reünie alumnileden

Studievereniging PAP

Honorairen uitje

De Solleysel

Workshop gedragsverandering

Pion

Alumnibijeenkomst en lezing

Studievereniging Urios

Werkbezoeken

Alumnicommissie studiestichting Alias

Lustrum

Enactus

Lezing en netwerkbijeenkomst

UU Honours Class Entrepreneurship Alumni Network

Reünie huidige en oud-leden

SAMEN

Kroegcollege

Alias

Tennistoernooi

TC de Uithof

Lustrumconcert

Concerto Cherise

Onderzoek alumninetwerk verenigingen

LKvV

Workshop Netwerken voor young professionals DKU

Denkkracht Utrecht

Workshop

Pion

Expertmeeting

Alumnivereniging Verplegingswetenschap

Workshop presenteren, luisteren en spreken

Djembé

Lezingen TEDx-stijl

AFLAS

Workshops alumni en studenten

SAMEN

Hoogsteder offerte i.v.m. evenement

Regionetwerk Den Haag

Reünie alumni Aardwetenschappen

UAV

Lustrumactiviteiten

Hebbes